Exposition

Stückwerk: geflickte Krüge, Patchwork, Kraftfiguren

Museum der Kulturen Basel
Museum der Kulturen Basel ,  Augustinergasse 8,  4051 Basel

Détails de l'évènement

    Tous droits réservés